disclaimer

Cookies
Deze website maakt gebruik van Cookies. Ga voor meer informatie naar de website van de consumentenbond.

Disclaimer
Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video, geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van FemmeFrontaal a.k.a. Odiel Mennink, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Copycats
We hate Copycats! We weten dat op stijl en tone of voice geen auteursrecht zit. Toch is dit een vorm van copycat gedrag. Ook al voelen we ons deels vereerd, toch ook deels genaaid. Copycat girl, wees daarom creatief, zoek je eigen stijl en tone of voice en bouw je eigen netwerk op. Gelukkig ligt er op het kopiëren van teksten en afbeeldingen van deze website wel auteursrecht. Daarom mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FemmeFrontaal. Mocht je het toch doen dan stoppen we je in een Daihatsu Move, zetten hem op slot en eten het sleuteltje op.

© FemmeFrontaal 2011-2021